Ludzie

Małgorzata Pyrek

Studentka ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska na Uniwesytecie Śląskim w Katowicach.Prowadzi zajęcia na kursach General English dla dzieci oraz zajęcia indywidualne.

FACT FILE:

WHY DO YOU TEACH? :)

WHAT DO YOU LIKE ABOUT YOUR JOB? :)

WHAT DO YOU DISLIKE ABOUT YOUR JOB? :)

WHAT IS YOUR FAVOURITE KIND OF STUDENT? :)

WHAT ARE YOUR INTERESTS OUTSIDE TEACHING? :)

FAVOURITE MUSIC? :)

FAVOURITE FILM? :)

FAVOURITE SPORT? :)

FAVOURITE COLOUR? :)

FAVOURITE FOOD? :)

ANY FUN FACTS? :)