Cennik

Ceny i rabaty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

Ceny kursów grupowych

Rodzaj kursu
Liczba godzin
Cena
Rata (przy 10 ratach)
Liczba osób
General English dla dzieci 62 1550 zł 155 zł 6-10
General English dla młodzieży i dorosłych 124 2350 zł 235 zł 6-10
FCE/CAE/CPE 124 2700 zł 270 zł
5-8
Należność za wybrany kurs można rozłożyć maksymalnie na 10 rat, przy czym rata stanowi w takim przypadku 1/10 ceny całego kursu. Jako taka, nie jest ona skorelowana z liczbą godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu.

Ceny kursów indywidualnych

Rodzaj kursu
Cena/Liczba godzin
Sposób uiszczania
Konwersacje 320 zł/4x60 min z góry za każde 4 spotkania
Korepetycje 440 zł/4x90 min z góry za każde 4 spotkania

Rabaty

5% - za kontynuację, 5% - rabat rodzinny, 5% - za jednorazową opłatę całego kursu

Uwaga: Wszystkie rabaty i zniżki stypendialne sumują się do 30%.