Kursy

General English dla dzieci

Grupowe kursy wielostopniowe dla dzieci od lat 7. Oparte są one o ciekawe, dostosowane do wieku dzieci podręczniki i dodatkowe pomoce audiowizualne. Kursy kształcą wszystkie podstawowe umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i rozumienia ze słuchu. Na atrakcyjność zajęć wpływają dodatkowo często prowadzone zabawy i konkursy językowe, nauka piosenek, itp..

 

Wymiar godzin: 62 godziny lekcyjne/rok (gwarantowane)
Podręcznik: Star Kids (Express Publishing), Welcome (Longman),
Poziomy: Star Kids 1, Star Kids 2, Star Kids 3 (dzieci młodsze), Welcome 1, Welcome 2, Welcome 3 (dzieci starsze) (A1)
Osób: 6-10
   Cennik Regulamin