Jak uczymy

Metoda komunikatywna, którą z powodzeniem stosujemy kładzie nacisk na zdobycie w krótkim czasie umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji. Istotna jest przy tym skuteczność przekazu, a nie poprawność wypowiedzi. Drogą do kształcenia jest uczestniczenie w możliwie wielu sytuacjach organizowanych przez nauczyciela tak, aby były one maksymalnie zbliżone do naturalnych sytuacji porozumiewania się w życiu codziennym.

Stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, gdzie uczeń prowadzony jest do swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Prezentacja nowego materiału językowego jest najczęściej sytuacyjna i wizualna, ogranicza się stosowanie języka ojczystego ucznia, a objaśnienia i komentarze sprowadza do niezbędnego minimum. Zaletą tej metody jest elastyczność, pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania zdolności każdego ucznia.

Na wyższych poziomach nauczania (jak np. kursy egzaminacyjne), gdzie istotne znaczenie ma precyzja językowa, metodę te wzbogacamy o dodatkowe moduły intensyfikujące: gramatyka, wymowa, pisanie.