Dokąd zmierzasz

W trosce o najwyższe standardy nauczania, poziomy nauczania w Golden Gate są skorelowane z systemem opisu i poziomami znajomości języka opracowanymi przez Radę Europy w ramach tzw. Wspólnego Systemu Europejskiego (Common European Framework). Dzięki poniższej tabeli poziomów, możesz zaplanować swój cel edukacyjny i przekonać się ile czasu potrzebujesz, aby osiągnąć określony poziom językowy albo przygotować się do wybranego egzaminu

Liczba semestrów/godzin nauki
Poziomy Golden Gate
Kursy Golden Gate
Kody kursów Golden Gate
Poziomy Common European Framework
2 semestry (128h) Podstawowy Podstawowy Ogólny
PO
A1
4 semestry (256h) Elementarny Elementarny Ogólny
EO
A2
6 semestrów (384h) Średniozaawansowany niższy Średniozaawansowany Ogólny
SO
B1
8 semestrów (512h) Średnizaawansowany Pre-FCE
PFC
B2
10 lub 11 semestrów (640h lub 768h) Średniozaawansowany wyższy First Certificate In English
FCE
B2
13 lub 14 semestrów (832 lub 896h) Zaawansowany Certificate in Advanced English
CAE
C1
Min. 15 semestrów (min. 1000h) Biegły Cambridge Proficiency in English
CPE
C2