Ania Chromik

Doktor filologii angielskiej. Pracuje obecnie w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. W przeszłości wykładała na anglistyce w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie i była członkiem zespołu badawczego w Global Centre of Advanced Studies (GCAS).

W Golden Gate, na zajęciach z Amerykanką Tiną (z prawdziwą Amerykanką - wtedy, w przaśnych latach dziewięćdziesiątych), w wieku chyba 14 lat, postanowiłam, że kiedyś będę znała angielski tak, jak znam polski. I że będę w tym języku pisać, myśleć i śnić. Cała magia tej szkoły polegała na tym, że nie chodziło tylko o "naukę języka", ale także o wejście w zupełnie nową przestrzeń, wyjątkową społeczność, w taki portal do własnych marzeń. Dziś w tym języku piszę artykuły naukowe o kulturze, literaturze i sztuce, w tym języku napisałam doktorat i wydałam książkę, z tego języka tłumaczę, w nim wygłaszam odczyty na międzynarodowych konferencjach, a także wykładam i prowadzę zajęcia dla studentów kultury, literatury i komunikacji kulturowej na uczelniach w Polsce, w Anglii i we Francji.