UWAGA! ATTENTION!

Attention all Golden Gate Students: W związku z decyzją Rządu RP o zamknięciu publicznych placówek oświatowych na dwa tygodnie, informujemy, że w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo zawieszamy wszytkie zajęcia grupowe w Golden Gate na ten sam okres. Zajęcia zostaną odrobione po oficjalnym zakończeniu roku szkolnego, który w naszej szkole przewidziany jest na 10-18 czerwca (różne grupy). W najbliższym okresie sekretariat szkoły będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-17. Poza tymi godzinami prosimy o kontakt z Panią Anią pod nr 502 583 302. W miarę rozwoju sytuacji, bedziemy przekazywać Wam istotne informacje na Facebooku, naszej stronie internetowej www.goldengate.edu.pl oraz mailem/smsem. Stay safe!